Prasa hydrauliczna typu PHM-400E jest wysokosprawną półautomatyczną prasą o dużym zakresie możliwości roboczych, przystosowaną do nowoczesnych wymagań przetwórstwa tworzyw sztucznych termoutwardzalnych.

Składa się z dwóch zasadniczych zespołów:

- prasy właściwej,

- szafy aparatury hydraulicznej z szafą sterowania elektrycznego.

Korpus prasy jest konstrukcją skręcaną z dwóch bokówek oraz jarzma.

 

Dane techniczne: