Prasa hydrauliczna typu PHD-160 jest prasą kolumnową dolnotłokową z oddzielnym zespołem napędowym wyposażoną w wyrzutnik hydrauliczny. Posiada szeroki zakres możliwości roboczych przystosowany min. Do wyrobów ceramicznych. Prasa wyposażona jest w wyrzutnik hydrauliczny.

Składa się z dwóch głównych zespołów:

- prasy właściwej,

- wolnostojącego agregatu napędowego z szafą sterowniczą.