Ponar posiada Świadectwo uznanego przez PKP CARGO producenta wyrobów. 

   

W ofercie znajduje się między innymi:

Koło zębate Ø962/Ø340x179 (m=12, z=79) 

Produkt posiada odbiór komisarza PKP Cargo / PKP InterCity (Świadectwo odbioru 3.2)

Materiał: odkuwka wstępnie przetoczona na wym. fi988(+/-13) / fi307(+/-15) x 201(+/-11), po badaniach "UT" PN-EN 10228-3:2000 kl.3),  wykonanie koła zgodnie z „Warunkami Technicznymi W-216” oraz dokumentację rysunkową.

 

 

Wszystkie produkty są zgodne z wytycznymi norm kolejowych jak i instrukcji wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną i rysunkową. Produkty są oferowane z odbiorami komisarycznymi PKP Cargo / PKP InterCity. Wdrażamy nowe technologie w produkcji elementów kolejowych jak i poszerzamy gamę wykonywanych detali.