Urządzenie zaprojektowano w celu sprostania wymaganiom przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych nadmiernie chłonących wilgoć jak NYLO, PC, PET. Ponieważ te materiały są mocno uzależnione od klimatu, tradycyjne suszarki nie są w stanie spełnić swej funkcji zadowalająco. Przed rozpoczęciem przetwórstwa konieczne jest przejście przez procedurę suszenia stabilnym niskim punktem rosy powietrza (poniżej -32°C), dla zapewnienia zawartości wilgoci poniżej 0.02%.
System odwilżania dzięki specjalnemu wirnikowi sit molekularnych jest w stanie uzyskać
i utrzymać stabilny punkt rosy -40°C. Efektem jest materiał o bardzo dobrych fizycznych właściwościach przetwórczych pozwalających uniknąć nadmiernych skurczów i defektów powierzchni wypraski.
System przejmuje wilgoć i gorące powietrze z suszarki a następnie separuje wilgoć a suche powietrze przekazuje do wlotu suszarki. Cześci urządzenia, które mają kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej.

 

Temperatura suszenia
materiału od 0-200°C