Prasa hydrauliczna typu PHM-160E jest wysokosprawną półautomatyczną prasą o dużym zakresie możliwości roboczych, przystosowaną do nowoczesnych wymagań przetwórstwa tworzyw sztucznych termoutwardzalnych. Prasa charakteryzuje się budową ramową, górnotłokową z indywidualnym napędem.

Składa się z dwóch zasadniczych zespołów:

- prasy właściwej,

- szafy aparatury hydraulicznej z szafą sterowania elektrycznego.

Korpus prasy jest konstrukcją spawaną z blach stalowych.

 

Dane techniczne: